In 1977 kwam ik als elfjarige naar Nederland; het enige wat ik op dat moment wist was dat ik wilde doorleren. Waarvoor? Geen idee. Mijn energie richtte ik op de korte termijn: overleven. Mijn omgeving werkte me tegen; meermaals kreeg ik het advies om te stoppen vanwege mijn taalachterstand. Toch vreemd dat niemand het in zijn hoofd haalde me te stimuleren iets aan die taalachterstand te doen maar dat de oplossing gezocht werd in… stoppen?! Gelukkig was ik zelf mijn grootste motivator. Uiteindelijk heb ik na de MAVO, HAVO en VWO mijn rechtenstudie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ambitie manifesteert zich in vele gedaantes maar betekent in de kern doorzetten en kansen grijpen die je tegenkomt op je levenspad. Althans voor mij. Ambitie is geen constante maar verandert mee met de levensfase waarin je zit. En ambitie manifesteert zich niet altijd even helder als duidelijk doel. Dat veranderde toen ik ging werken: ik stelde mijzelf doelen en werkte hard. Het werd mij niet altijd in dank afgenomen. Men vond mij soms té ambitieus of zag mij zelfs als bedreiging. Waarschijnlijk had dat te maken met de culturele verschillen tussen Nederland en mijn geboorteland Turkije, maar ik had het daar persoonlijk best moeilijk mee. Mijn ambitie veranderde: ik wilde vrijheid. Dat gebeurde onbewust. Later, als zelfstandig ondernemer, merkte ik pas hoe verrijkend vrijheid werkt. Ik kon mijn passie en creativiteit kwijt.

Opnieuw vroeg ik mij af wat een goede ambitie is. De beste zijn? De grootste? Veel verdienen?

In diezelfde periode ging het bedrijf van mijn man failliet. We werden met de harde werkelijkheid geconfronteerd en leerden dat ondernemen bestaat uit vallen en opstaan. En: dat een faillissement geen eindhalte is, maar een nieuwe kans – als je maar weer opstaat. Inmiddels heeft mijn man een nieuw IT-bedrijf opgericht dat nog steeds groeit en succesvol is. En ik leid sinds 2011 de stichting Dutch Dream Foundation.

We hebben in 2006 deze Dutch Dream Foundation opgericht om ondernemers met een biculturele achtergrond te inspireren en ondersteunen zodat ze hun ambities waarmaken. Op deze manier geven we andere ondernemers kansen en hopen hen te behoeden voor wat wij – en andere generatiegenoten – hebben meegemaakt.

Het Nieuwe Ondernemerschap tussen twee culturen heeft ons een kracht opgeleverd die de Nederlandse samenleving een enorme positieve impuls zou kunnen geven. Onze visie is dat ondernemerschap – letterlijk: ondernemend zijn! – leidt tot een betere maatschappij. Om die positieve vibratie door heel Nederland te laten resoneren, zijn er rolmodellen nodig. Nieuwe ondernemers die als een steen in de vijver positieve golven veroorzaken bij werknemers, klanten, familie, vrienden, omwonenden, concurrenten, overheden – in heel Nederland. Inmiddels hebben we al bijna 100 ondernemers op weg geholpen. Door ondernemende mensen van verschillende culturele achtergronden te verbinden, te inspireren en hen te leren om anderen te verbinden en inspireren, willen wij een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Dat is tegenwoordig mijn ambitie – en die van onze stichting.